зареждане ...

Нашият екип

 НАШИЯТ ЕКИП

Педагогически персонал:

Пенка Иванова - Директор

Марина Петрова - Учител

Петя Спирова - Учител

Юлия Въжарова - Учител 

Непедагогически персонал:

Татяна Кирова - помощник - възпитател + домакин,

Ваня Димитрова - помощник - възпитател + готвач

Митка Георгиева - помощник- възпитател

Радка Иванова - социален работник

Калинка Георгиева - счетоводител

  • Календар
  • Важно
  • Родителски срещи
  • Бърз контакт