зареждане ...

План по БДП

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ С.КАМЕН, ОБЩ. СЛИВЕН, ОБЛ. СЛИВЕН

ПК  8882, АДРЕС УЛ. „ПАНАЙОТ ИЛИЕВ“ № 6

ТЕЛ. 04510 2063; e-mail: cdgradost.kamen@abv.bg

 

 

Утвърждавам:

Пенка Иванова

Директор на ДГ „Радост“

 

ПЛАН  ПО БДП

 

Разновъзрастова група 

за 2019/2020 учебна година

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО

НАПРАВЛЕНИЕ

ТЕМАМЕСЕЦ
ОСГрадът/селото в, което живеяСептември
ОСНа улицатаОктомври
ОСПътувам с автобусДекември
ОСМоят път до детската градинаФевруари
КТИзправност на велосипедаМарт
КТКои знаци познава велосипедистаАприл
ОСНа площадката за велосипедистиМай

 

 

 

 

  • Календар
  • Важно
  • Родителски срещи
  • Бърз контакт