зареждане ...

Организация на учебната дейност

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

 

   В центъра на нашата работа стои детето със своите потребности и индивидуалност. Подготовката, която получават нашите деца им осигурява един добър старт за по-нататъшното им развитие.  Това е смисълът на целенасочената и ежедневна работа на целия екип.
 
    Образователните направления:
Български език и литература
Математика
Околен свят
Изобразително изкуство
Физическа култура
Музика
Конструиране и технологии
 
    Седмичните разписания на задължителните форми на организация в целодневните групи в детската градина са разработени в съответствие с изискванията на ЗПУО.
 

  • Календар
  • Важно
  • Родителски срещи
  • Бърз контакт