зареждане ...

Проекти

ПРОЕКТИ:

 

Проект  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“- Допълнително обучение по български език за деца от уязвимите групи. Развиване на свързаната реч и обогатяване на речника у детето.

Табела

Информация за Проекта

Проект „Малки сме спортисти- весели и здрави всички“ – Активиране на физическата дееспособност, спортните занимания и игрите на открито. Укрепване, закаляване и стимулиране на активността на децата.

Проект „Училищен плод“ – Доставка на плодове и зеленчуци за децата от групата. Провокиране на интерес към здравословното хранене и здравословния начин на живот.

Проект „Училищно мляко“ – Доставка на мляко и млечни продукти за децата от групата. Провокиране на интерес към здравословното хранене и здравословния начин на живот.

  • Календар
  • Важно
  • Родителски срещи
  • Бърз контакт